Nasze Laboratorium oferuje usługę transportu próbek do laboratorium w monitorowanych warunkach Zapewniamy ciągłość zachowania właściwej temperatury od chwili poboru do dostarczenia do laboratorium.

Oferujemy również możliwość pobierania próbek do badań przez wykwalifikowanych próbkobiorców. Nasi próbkobiorcy to doświadczeni i wykształceni fachowcy posiadający uprawnienia do pobierania próbek. Prawidłowo pobrane próbki gwarantują wiarygodność wyniku.

Do pobrania

  • Instrukcja pobierania próbek środków spożywczych oraz środków żywienia zwierząt do badań mikrobiologicznych Pobierz
  • Instrukcja pobierania próbek do badań serologicznych Pobierz
  • Intrukcja pobierania próbek do celów urzędowych w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypow Salmonella w stadach drobiu Pobierz
  • Intrukcja pobierania próbek środowiskowych do badań mikrobilogicznych Pobierz
  • Instrukcja pobierania materiału na karty FTA Pobierz