Akredytacja udzielona przez PCA to uznana w Polsce forma certyfikacji laboratoriów poświadczająca o wysokich kompetencjach laboratoriów do wykonywania badań. W roku 2009 Laboratorium Lab Vet otrzymało potwierdzenie swoich kompetencji przez Polskie Centrum Akredytacji czego dowodem było otrzymanie certyfikatu o nr AB 1029, które oznacza spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

diagnostyka chorób zwierząt

Od tego czasu systematycznie powiększamy zakres akredytowanych metod badawczych oferując wysoką jakość usług. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta wdrożyliśmy Elastyczny Zakres Akredytacji, który pozwala nam na sprawne dostosowywanie się do potrzeb klienta oraz szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania prawne oraz technologiczne poprzez rozszerzenia zakresu akredytacji w możliwie najkrótszym okresie czasu.

Do pobrania

  • certyfikat akredytacji Pobierz
  • AB 1029-4 Pobierz
  • PO-14-00-06 Lista działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego lista 2Z wyd z 2024.03.18 Pobierz
  • PO-14-06 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego lista 1T wyd z 2024.03.18 Pobierz