Nasze Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych.
Rzetelne i wiarygodne badania są podstawą do oceny czystości środowiska produkcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta oferujemy szeroki zakres badań wymazów z powierzchni produkcyjnej, rąk pracowników oraz badania czystości mikrobiologicznej powietrza. Ponadto oferujemy możliwość pobierania próbek do badań przez wykwalifikowanych próbkobiorców.

Wymazy pobrane ze środowiska produkcji

Kierunek badania Metoda badawcza
Salmonella spp. Obecność pałeczek Salmonella spp.
PN-EN ISO 6579-1:2017
Obecność DNA pałeczek Salmonella spp.
Metoda PCR
PB-08-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r.
Listeria monocytogenes Obecność Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Obecność DNA Listeria monocytogenes
Metoda PCR
PB-11-00-00 wydanie 3 z dnia 09.01.2014 r.
Liczba Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Zakres od: 1 jtk/cm2

E. coli O157:H7 Obecność DNA E. coli O157:H7
Metoda PCR
PB-23-00-00 wydanie 1 z dnia 07.04.2017 r.
Ogólna liczby drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-2:2013-12
Annex A

Zakres od: 10 jtk/cm2

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Zakres od: 1 jtk/cm2

PN-EN ISO 4833-2:2013-12

Zakres od: 1 jtk/25cm2
Metoda płytek kontaktowych

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Zakres od: 1 jtk/cm2

Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Zakres od: 1 jtk/25cm2
Metoda płytek kontaktowych

Bakterie z grupy coli Liczba bakterii z grupy coli
PN-EN 4832:2007

Zakres od:1 jtk/cm2

Escherichia coli Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
PN-ISO 16649-2:2004

Zakres od:1 jtk/cm2

Gronkowce koagulozo-dodatnie Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004

Zakres od: 1 jtk/cm2

Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

Zakres 10 jtk/cm2

Obecność gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-ISO 6888-3:2003/AC:2005
Clostridium perfringens Liczba Clostridium perfringens
PB-12-00-00 wydanie 1 z dnia 13.02.2012 r.

Zakres 1 jtk/cm2

Pleśnie i drożdże Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-2 :2009

produkty o aktywności wody niższej lub równej 0,95
Zakres 1 jtk/cm2

Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-2:2009
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

produkty o aktywności wody niższej lub równej 0,95
Zakres 10 jtk/cm2

Campylobacter spp. Liczba Campylobacter spp.
PN-EN-ISO 10272-2017-10

Zakres 1 jtk/cm2

Pseudomonas spp. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010

Zakres 1 jtk/cm2

Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010
+ IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014

Zakres 10 jtk/cm2

Wymazy podeszwowe, kał, papiery podkładowe, narządy wewnętrzne

Kierunek badania Metoda badawcza
Obecność pałeczek Salmonella spp. PN-EN ISO 6579-1:2017

Do pobrania

  • Umowa zlecenie na wykonywanie badań-Pracownia Badania Srodków Spożywczych Pasz oraz Diagnostyki Molekularnej Pobierz