Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów pragniemy poinformować, że nasze Laboratorium zostało zatwierdzone decyzją Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.
Dzięki temu oferujemy Państwu możliwość wykonania badań w naszym Laboratorium, których wyniki mogą być wykorzystane w obszarach regulowanych prawnie.

Próbki Kierunek badania Metoda badawcza
Próbki środowiskowe, wymazy podeszwowe, kał, papiery podkładowe, narządy wewnętrzne Obecność pałeczek Salmonella spp. PN-EN ISO 6579-1:2017
Obecność pałeczek Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003 +AC:2014-11
PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007*

Schemat White'a-Kauffmana -Le Minora:2007


*Norma wycofana, stosowana na podstawie przepisów odpowiednich KPZS w okresie przejściowym

Surowica krwi drobiu Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma galisepticum

Metoda aglutynacji płytowej (SPA)

PB-20-00-00

wydanie 2 z dnia 20.02.2017 r. opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae

Metoda aglutynacji płytowej

PB-21-00-00

wydanie 2 z dnia 20.02.2017 r. opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

WAŻNE! Próbki do badań urzędowych powinny być pobrane zgodnie z wymaganiami organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Kontakt


Jarosław Wilczyński
Kierownik laboratorium
Obecność pałeczek Salmonella spp., Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma galisepticum, Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae


Agata Joachimiak
Kierownik Pracowni
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma galisepticum, Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae


Dagmara Naskręt
Kierownik Pracowni
Obecność pałeczek Salmonella spp

Do pobrania

  • Indyk rzeźny - protokół pobierania prób Pobierz
  • Kury rodzicielskie - protokół pobierania prób Pobierz
  • Kury nioski - protokół pobierania prób Pobierz
  • Kurczęta brojler - protokół pobierania prób Pobierz
  • Zlecenie do badań serologicznych Pobierz