Nasze Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne próbek pasz oraz wody spożywanej przez zwierząta.

Pasza

Kierunek badania Metoda badawcza
Salmonella spp. Obecność pałeczek Salmonella spp.
PN-EN ISO 6579-1:2017
Obecność DNA pałeczek Salmonella spp.
Metoda PCR
PB-08-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r.
Listeria monocytogenes Obecność Listeria monocytogenes
Metoda PCR
PB-11-00-00 wydanie 3 z dnia 09.01.2014 r.
Obecność Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
E. coli O157:H7 Obecność DNA E. coli O157:H7
Metoda PCR
PB-23-00-00 wydanie 1 z dnia 07.04.2017 r.
Ogólna liczby drobnoustrojów w temp. 30ºC PN-EN ISO 4833-2:2013-12
Annex A

Zakres od: od 100 jtk/g, 10jtk/ml,

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Zakres od:10 jtk/g,1jtk/ml,

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Bakterie z grupy coli Liczba bakterii z grupy coli
PN-EN 4832:2007
Escherichia coli Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
PN-ISO 16649-2:2004

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

Gronkowce koagulozo-dodatnie Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004

Zakres od:10 jtk/g,1jtk/ml,

Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

Zakres od:100 jtk/g,10jtk/ml,

Obecność gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-ISO 6888-3:2003/AC:2005
Clostridium perfringens Liczba Clostridium perfringens
B-12-00-00 wydanie 1 z dnia 13.02.2012 r.

Zakres od:10 jtk/g,1jtk/ml,

Pleśnie i drożdże Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-2 :2009

Zakres od:10 jtk/g 1jtk/ml
produkty o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-2:2009
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

Zakres od:100 jtk/g, 10jtk/ml

Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-1 :2009

Zakres od:10 jtk/g 1jtk/ml
produkty o aktywności wody wyższej niż 0,95

Obecność grzybów toksynotwórczych
IL-20 wydanie 1 z dnia 17.03.2008r
Campylobacter spp. Liczba Campylobacter spp.
PN-EN-ISO 10272-2:2017-10

Zakres od:10 jtk/g 1jtk/ml

Pseudomonas spp. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010

Zakres od: 10 jtk/g, 1jtk/ml

Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010
+ IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014

Zakres od:100 jtk/g, 10jtk/ml

Bakterie fermentacji mlekowej Liczba mezofilnych bakterii fermentacji tlenowej
PN ISO 15214:2002

Zakres od: 10 jtk/g, 1jtk/ml

Woda - wyniki nie mogą zostać wykorzystane w obszarach regulowanych prawnie

Kierunek badania Metoda badawcza
Salmonella spp. Obecność pałeczek Salmonella spp.
PN-EN ISO 6579-1:2017
Obecność DNA pałeczek Salmonella spp.
Metoda PCR
PB-08-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r.
Listeria monocytogenes Obecność Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
PB-11-00-00
wydanie 3 z dnia 09.01.2014 r.
Metoda PCR
Liczba Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
E. coli O157:H7 Obecność DNA E. coli O157:H7
Metoda PCR
PB-23-00-00 wydanie 1 z dnia 07.04.2017 r.
Ogólna liczby drobnoustrojów w temp. 30ºC PN-EN ISO 4833-2:2013-12
Annex A

Zakres od: od 10jtk/ml,

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Zakres od: 1jtk/ml,

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Zakres od: 1jtk/ml,

Bakterie z grupy coli Liczba bakterii z grupy coli
PN-EN 4832:2007

Zakres od: 1jtk/ml,

Escherichia coli Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
PN-ISO 16649-2:2004

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004

Zakres od: 1jtk/ml,

Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

Zakres od:10jtk/ml,

Obecność gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-ISO 6888-3:2003/AC:2005
Clostridium perfringens Liczba Clostridium perfringens
PB-12-00-00 wydanie 1 z dnia 13.02.2012 r.

Zakres od: 1jtk/ml,

Pleśnie i drożdże Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-1 :2009

Zakres od: 1jtk/ml

Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010

Zakres od: 1jtk/ml

Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014

Zakres od: 10jtk/ml

Do pobrania

  • Umowa zlecenie na wykonywanie badań-Pracownia Badania Srodków Spożywczych Pasz oraz Diagnostyki Molekularnej Pobierz