Nasze Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne próbek żywności.
Rzetelne i wiarygodne badania są podstawą do oceny produktów spożywczych na każdym etapie produkcji. W świetle obowiązujących przepisów każdy producent środków spożywczych zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa żywności przez cały okres jej obecności na rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta oferujemy szeroki zakres badań trwałościowych.

Laboratorium oferuje usługę przechowywania próbek przekazanych do badań, w monitorowanych warunkach, zgodnie z wymaganiami klienta.

Żywność

Kierunek badania Metoda badawcza
Salmonella spp. Obecność pałeczek Salmonella spp.
PN-EN ISO 6579-1:2017
Obecność DNA pałeczek Salmonella spp.
Metoda PCR
PB-08-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r.
Listeria monocytogenes Obecność Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Obecność DNA Listeria monocytogenes
Metoda PCR
PB-11-00-00 wydanie 3 z dnia 09.01.2014 r.
Liczba Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

E. coli O157:H7 Obecność DNA E. coli O157:H7
Metoda PCR
PB-23-00-00 wydanie 1 z dnia 07.04.2017 r.
Ogólna liczby drobnoustrojów w temp. 30ºC PN-EN ISO 4833-2:2013-12
Annex A

Zakres od: od 100 jtk/g, 10jtk/ml,

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Zakres od:10 jtk/g,1jtk/ml,

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

Bakterie z grupy coli Liczba bakterii z grupy coli
PN-EN 4832:2007

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

Escherichia coli Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
PN-ISO 16649-2:2004

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

Gronkowce koagulozo-dodatnie Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004

Zakres od:10 jtk/g,1jtk/ml,

Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

Zakres od:100 jtk/g,10jtk/ml,

Obecność gronkowców koagulozo-dodatnich
PN-ISO 6888-3:2003/AC:2005
Clostridium perfringens Liczba Clostridium perfringens
PB-12-00-00 wydanie 1 z dnia 13.02.2012 r.

Zakres od:10 jtk/g, 1jtk/ml,

Pleśnie i drożdże Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-2 :2009

produkty o aktywności wody niższej lub równej 0,95
Zakres od:10 jtk/g 1jtk/ml

Liczba pleśni i drożdży
PN- ISO 21527-2:2009
+ IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014 r.

Zakres od:100 jtk/g, 10jtk/ml

PN- ISO 21527-1 :2009

produkty o aktywności wody wyższej niż 0,95
Zakres od:10 jtk/g 1jtk/ml

Campylobacter spp. Liczba Campylobacter spp.
PN-EN-ISO 10272-2:2017-10

Zakres od:10 jtk/g 1jtk/ml

Pseudomonas spp. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010

Zakres od: 10 jtk/g, 1jtk/ml

Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
PN-EN ISO 13720:2010
+IL-64 wydanie 2 z dnia 01.10.2014

Zakres od:100 jtk/g, 10jtk/ml

Bakterie fermentacji mlekowej Liczba mezofilnych bakterii fermentacji tlenowej
PN ISO 15214:2002

Zakres od: 10 jtk/g, 1jtk/ml

Do pobrania

  • Próbki żywności zlecenie do badań Pobierz