Autoszczepionki są to biopreparaty zawierające w swoim składzie czynniki chorobotwórcze (wirusy lub bakterie) w formie inaktywowanej (czyli zabitej) i przeznaczone są do podawania w formie iniekcji.
Rozwiązanie takie pozwala na znaczne zwiększenie zdrowotności zaszczepionych stad, a nasze doświadczenia oparte są na milionach zaszczepionych sztuk indyków, kur niosek towarowych, kur rodzicielskich oraz drobiu wodnego.

Pojęcie autoszczepionki wg Prawa Farmaceutycznego
(Dz.U. nr 45 z dnia 27 lutego 2008 r. tekst ujednolicony art. 3.1 pkt. 4 ustęp 6)

„Są to preparaty lecznicze immunologiczne weterynaryjne wytworzone z patogenów pochodzących od zwierząt znajdujących się w danym gospodarstwie i przeznaczone są do leczenia zwierząt występujących w tym samym gospodarstwie”.

Autoszczepionki bakteryjne dla drobiu

 • Zastosowanie autoszczepionek bakteryjnych
 • Autoszczepionki bakteryjne, a diagnostyka laboratoryjna
 • Zalety stosowania autoszczepionek bakteryjnych u drobiu
 • Kompozycja antygenowa
 • Droga podania

Stosujemy je u ptaków długożyjących – powstawanie odporności trwa od 3-5 tygodni – wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi i wysokim poziomem zużywanych antybiotyków ( np. tucz indorów ) lub w obszarach produkcji drobiarskiej gdzie używanie antybiotyków jest mocno ograniczone ( \ hodowla kur niosek jaj konsumpcyjnych )

 • Stada rodzicielskie: niosek, brojlerów, indyków, gęsi, kaczek, bażantów
 • Stada broilerów indyczych, gęsi
 • Stada niosek kur towarowych

Dla każdego gatunku oraz kierunku produkcji program szczepień ustalany jest indywidualnie

 • zależnie od składu szczepionkę stosujemy jedno lub dwukrotnie
 • u indyków często stosujemy autoszczepionkę w 1 dniu życia na wylęgarni
 • u niosek program jest konstruowany tak aby stosować autoszczepionkę wraz z szczepieniem szczepionkami
 • inaktywowanymi na koniec odchowu
 • w stadach reprodukcyjnych często na koniec odchowu podawana jest szczepionka
 • wirusowo bakteryjna

Autoszczepionki stosowane są bardzo powszechnie w całej Europie, z powodzeniem zabezpieczają stada przed zakażeniami bakteryjnymi, stosując je hodowcy ograniczają ilość stosowanych antybiotyków.

W wypadku nawracających zakażeń bakteryjnych w stadach ptaków długo żyjących (nioski , rodzice, indyki, drób wodny) nie ma lepszego sposobu na poprawę zdrowotności niż zastosowanie autoszczepionki.

Stosuje się ją zawsze w formie iniekcji podskórnej, czas podania każdorazowo zależy od wyizolowanych patogenów i rodzaju ptaków. Dla niosek jest to na ogół jednokrotne szczepienie na koniec okresu odchowu.

Skuteczne użycie autoszczepionki musi być poprzedzone dokładną analizą bakteriologiczną, która pozwoli na uzyskanie szczepów bakterii powodujących problemy na danej fermie. Mogą to być szczepy wyizolowane w naszym laboratorium, ale również w każdym innym, które zgodzi się je do nas przesłać.

W wypadku izolowania bakterii E.Coli należy określić jej patogenność aby mieć pewność że właśnie ten wyizolowany szczep powoduje chorobę.

Jeżeli za pierwszym razem nie wszystkie istotne dla problemu bakterie znajdą się w szczepionce istnieje możliwość „poprawienia” autoszczepionki i w kolejnej produkowanej serii możemy dodać następne wyizolowane patogeny. W ten sposób poszerzamy spectrum działania naszego produktu.

Skuteczność – użycie szczepów pozyskanych z fermy gwarantuje lepsze dostosowanie produktu do sytuacji epizootycznej a więc wyższą skuteczność w porównaniu z gotowymi szczepionkami komercyjnymi

Bezpieczeństwo – zawiera zabite szczepy wirusów lub bakterii ( inaktywowane ) nie ma możliwości rewersji do formy zjadliwej

Wygoda – możliwość stosowania dowolnych patogenów w jednej iniekcji co obniża koszty pracy i ułatwia stosowanie programu profilaktycznego w porównaniu do sytuacji kiedy musimy użyć kilku szczepionek komercyjnych

Niższe koszty – zastosowanie odpowiedniej autoszczepionki znacznie redukuje potrzebę używania antybiotyków ( obniża koszty leczenia ) , zmniejszona ilość iniekcji ( obniża koszty pracy ) , cena szczepionek skojarzonych jest niższa niż cena kilku szczepionek monowalentnych ( obniża cene programu profilaktycznego)

Lepsze wyniki produkcyjne – po zastosowaniu autoszczepionek obserwujemy zdecydowanie lepsze przyrosty u ptaków mięsnych ( Gęsi , Indyki ) oraz zdecydowanie niższą śmiertelność i wyższą produkcje jaj u niosek jaj konsumpcyjnych i w stadach rodzicielskich

Niższe zapotrzebowanie na antybiotyki – poprzez poprawę zdrowotności znacznie zmniejszają się potrzeby podawania antybiotyków w zaszczepionym stadzie a więc zmniejszają się straty związane z koniecznością zachowania karencji na mięso lub jaja konsumpcyjne

Autoszczepionki bakteryjne mogą zawierać w sobie różne bakterie wyizolowane z danej fermy dlatego są o wiele lepiej dostosowane do konkretnej sytuacji niż jakiekolwiek szczepionki komercyjne , a przez to są znacznie bardziej skuteczne Na przykład jedna szczepionka może zawierać kilka serotypów Pasteurelli, ORT, E.Coli, i Bordatelle. To jakie szczepy zostaną użyte zależy tylko i wyłącznie od izolatów uzyskanych z fermy. Konstrukcja autoszczepionki umożliwia łączenie w jednej emulsji wielu inaktywowanych antygenów bakterii oraz Mycoplasm.

Np.

 • ORT
 • Pasteurella spp. - w tym również Pasteurella Multocida
 • E.Coli
 • Avibacterium paragallinarum
 • Avibavterium gallinarum
 • Bordetellla avium
 • Bordetella bronchiseptica
 • Staphylococcus sp. w tym szczepy S. aureus
 • Rimerella anatipestifer
 • Erysipelothrix rhusopathiae
 • Mycoplasma synovie
 • Galibacterium anatis
 • E. cecorum
 • E. hirae

Autoszczepionka musi być podawana w iniekcji podskórnej lub domięśniowej przez doświadczony personel, program szczepień każdorazowo zależy od bakterii użytych do produkcji oraz od problemu występującego na fermie. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania z tym związane.

Autoszczepionki wirusowe dla drobiu

 • Zastosowanie autoszczepionek wirusowych
 • Autoszczepionki wirusowe, a diagnostyka laboratoryjna
 • Zalety stosowania autoszczepionek wirusowych u drobiu
 • Kompozycja antygenowa
 • Droga podania
 • Jak rozpocząć pracę ze autoszczepionkami przeciwko adeno wirusom?

Stosujemy je u ptaków długożyjących – powstawanie odporności trwa od 3-5 tygodni – wszędzie tam gdzie mamy do czynienia zakażeniami wirusowymi a komercyjnie dostępne szczepionki nie rozwiązują problemu . Dodatkowo zwiększenie odporności ptaków rodzicielskich powoduje zwiększoną odporność potomstwa ( przeciwciała matczyne ) Stada rodzicielskie: niosek, brojlerów, bażantów Stada niosek kur towarowych Dla każdego gatunku oraz kierunku produkcji program szczepień ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji na fermie i składu używanej autoszczepionki

Skuteczne użycie autoszczepionki musi być poprzedzone dokładną analizą wirusologiczną ferm rodzicielskich lub zakażonego potomstrwa ( w przypadku Adenowirusów ) która pozwoli na uzyskanie szczepów wirusów. Mogą to być szczepy wyizolowane w naszym laboratorium, ale również w każdym innym, które zgodzi się je do nas przesłać.

Skuteczność – użycie szczepów pozyskanych z fermy gwarantuje lepsze dostosowanie produktu do sytuacji epizootycznej a więc wyższą skuteczność w porównaniu z gotowymi szczepionkami komercyjnymi W przypadku Adenowirusów nie ma komercyjnie dostępnej szczepionki a nasze doświadczenia ( ponad … tysięcy użytych dawek ) wskazują na 100% ochronę zaszczepionych stad przed zakażeniem Adenowirusami Bezpieczeństwo – zawiera zabite szczepy wirusów lub bakterii ( inaktywowane ) nie ma możliwości rewersji do formy zjadliwej Wygoda – możliwość stosowania dowolnych patogenów w jednej iniekcji co obniża koszty pracy i ułatwia stosowanie programu

Autoszczepionki wirusowe mogą zawierać w sobie różne wirusy wyizolowane z danej fermy dlatego są o wiele lepiej dostosowane do konkretnej sytuacji niż jakiekolwiek szczepionki komercyjne. Do produkcji autoszczepionki używamy szczepów obecnych na fermie reprodukcyjnej dzięki temu w kolejnym cyklu zabezpieczamy ptaki przeciwko tym wirusom, dzięki czemu unikamy przekazywania wirusów drogą pionową do jajka i piskląt. Niestety pomiędzy różnymi serotypami wirusów (np. FAV-1) nie występuje odporność krzyżowa , tzn odporność na jeden z nich nie chroni przed zakażeniem innym serotypem , dlatego staramy się pobrać jak najwięcej materiału aby wyizolować wszystkie obecne na fermie wirusy.

Autoszczepionka musi być podawana w formie iniekcji przez doświadczony personel, program szczepień każdorazowo zależy od sytuacji na fermie i wirusów użytych do produkcji. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z tym tematem

Jeżeli w swojej praktyce spotykają się Państwo z podejrzeniem wystąpienia Adenowirusów proponujemy nawiązanie z nami ściślejszej współpracy w celu wyprodukowania skutecznej autoszczepionki.

 • Jeśli podejrzewacie państwo wystąpienie adenowirozy – należy pobrać i zamrozić zmienione tkanki
 • Po przesłaniu ( w formie zamrożonej ) przeprowadzimy test PCR na obecność wirusów reo i Adeno
 • Po dodatnim wyniku testów PCR – podejmiemy próbę hodowli wirusów
 • Jeżeli hodowla się powiedzie , określimy serotyp wyizolowanego szczepu Adenowirusów
 • Jeżeli na uprzednio zakażoną fermę planują wprowadzić Państwo kolejne stada zalecamy szczepienie na koniec okresu odchowu ( 16-19 tydzień )
 • Ze względu na czas potrzebny do wyprodukowania szczepionki zamówienie powinno dotrzeć do nas co najmniej 8 tygodni przed planowanym szczepieniem

Zamówienia

Ze względu na długotrwały proces produkcji, a następnie bardzo drobiazgową kontrolę jakości, zamówienie powinno być złożone minimum 8 tygodni przed planowaną datą użycia szczepionki.

Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym każda seria szczepionki musi być opatrzona nazwiskiem lekarza, który będzie ją stosował oraz nazwą fermy skąd pochodzą patogeny i gdzie szczepionka będzie stosowana.

Kontakt


Jarosław Wilczyński
Kierownik laboratorium

Zalecenia przy stosowaniu -
instrukcja bezpieczeństwa

Autoszczepionki ze względu na to że zawierają adiuwant oraz inaktywowane drobnoustroje powodują miejscowe odczyny zapalne w momencie przypadkowego zakłucia się personelu wykonującego zabiegi profilaktyczne.

W takim przypadku należy NIEZWŁOCZNIE udać się do gabinetu lekarskiego w celu oczyszczenia miejsca zakłucia z wszelkich pozostałości szczepionek – jeśli nie podejmie się tej reakcji niezwłocznie często następuje powstanie sporej miejscowej opuchlizny i leczenie trwa znacznie dłużej.

Ze względu na bezpieczeństwo stosowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Do pobrania

 • Instrukcja stosowania autoszczepionek Pobierz