Staphylococcus simulans associated with endocarditis in broiler chickens
Stępień-Pyśniak D., Wilczyński J., Marek A., Śmiech A., Kosikowska U., Hauschild T.,Avian Pathology, 2016, 17, 1-8

Prevalence and antibiotic resistance of strains of the genus Enterococcus isolated from poultry
Stępień-Pyśniak D., Marek A., Banach T., Adaszek Ł., Pyzik E., Wilczyński J., Winiarczyk S., , Acta Veterinaria Hungarica, 2016, 64 (2), 148-163

Occurrence and characterization of Staphylococcus bacteria isolated from poultry in Western Poland
Marek A., Stępień-Pyśniak D., Pyzik E., Adaszek Ł., Wilczyński J., Winiarczyk S., Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, 2016, 129, 3/4, 147-152

A loop-mediated isothermal amplification procedure targeting the sodA gene for rapid and specific identification of Gallibacterium anatis
Stępień-Pyśniak D, Kosikowska U., Hauschild T., Burzyński A., Wilczyński J. Kolińska A., Nowaczek A., Marek A. Poultry Science, 2018 Apr 1;97(4):1141-1147.

Zastosowanie izotermalnej metody amplifikacji DNA w identyfikacji wirusa choroby Mareka u drobiu
Józefiak A., Kufel M., Wilczyński J. (Życie Weterynaryjne)

Zespół martwicy główki kości udowej u kurcząt brojlerów., Izolowane bakterie i ich lekowrażliwość
Wilczyński J., Wystalska D., , Suplement Polskie Drobiarstwo, 2015

Autoszczepionki bakteryjne – przyszłością w hodowli drobiu
Wilczyński J. , Bourdo K, Polskie Drobiarstwo, 11/2012

Lekowrażliwość bakterii izolowanych od chorych kurcząt brojlerów pochodzących z ferm zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, cz. II. Enterococcus spp.
Wilczyński J., Wystalska D., , Polskie Drobiarstwo, 02/2016

Porównanie profili lekowrażliwości pałeczek E. coli z przypadków klinicznych od różnych gatunków drobiu
Wilczyński J., Wystalska D., Polskie Drobiarstwo, 7/2016

Czynniki wpływające na resorbcję woreczka żółtkowego u piskląt brojlerów kurzych
Kędzia R., Wilczyński J., Polskie Drobiarstwo, 7/2015

Lekowrażliwość bakterii izolowanych od chorych kurcząt brojlerów pochodzących z ferm zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, cz. I. Escherichia coli
Wilczyński J., Wystalska D., Polskie Drobiarstwo, 01/2016

Gallibacterium anatis – aktualny problem w chowie drobiu
Wilczyński J., Burdo K., Polskie Drobiarstwo, 04/2014

Diagnostyka chorób drobiu – zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych
Bourdo K., Wilczyński J., Wiadomości Drobiarskie 2012r.

Zasadność mycia i dezynfekcji obiektów drobiarskich z perspektywy lekarza weterynarii
Bourdo K., Wilczyński J., Wiadomości Drobiarskie 2012r.

Zakażenia Eschericha coli w produkcji drobiarskiej – diagnostyka szczepów APEC
Wilczyński J., Wystalska D., , Polskie Drobiarstwo, 04/2015

Mechanizmy nabywania lekooporności występujące u pałeczek Escherichia coli
Kędzia R. Wilczyński J., , Suplement Polskie Drobiarstwo, 2015

Wybrane kryteria oceny jakości wody pitnej w chowie drobiu
Wilczyński J., , Polskie Drobiarstwo, 11/2014

Enteropatie wirusowe indyków – etiologia, klinika, diagnostyka
Wilczyński J., Wystalska D., Polskie Drobiarstwo 3/2017

Stosowanie autoszczepionek w stadach rodzicielskich kur mięsnych
Wilczyński J.,Gizińska M., Wystalska D., Joachimiak A. Polskie Drobiarstwo Suplement 2017

Diagnostyka molekularna zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia oskrzeli kur
D. Petzoldt, J. Haneke, T. Oldopp, S. Roenchen, J. Wilczyński J. , Wystalska D., Polskie Drobiarstwo Suplement 2017