Ocena miana przeciwciał w surowicy przeciwko różnym patogenom drobiu, stała się ważnym narzędziem do zarządzania stadem przez producentów drobiu oraz lekarzy weterynarii.
Obecność, nieobecność lub poziom swoistych przeciwciał wobec jednostki chorobowej można określić poprzez zastosowanie określonych testów serologicznych, np. testów ELISA, testów aglutynacji płytowej, testów hemaglutynacji i testów aglutynacji w mikropłytkach lub probówkach. Rodzaj zastosowanego testu zależy od kilku czynników, m.in. od czułości / specyficzności testu, czasu wykonania, ewentualnych kosztów itp.

badania serologiczne

Serologiczne monitorowanie stada jest obecnie szeroko stosowane w produkcji drobiarskiej w celu:

  • szybkiej diagnostyki wielu chorób drobiu
  • oceny skuteczności zastosowanej szczepionki/ metody szczepienia
  • doboru programu szczepień poprzez ocenę poziomu przeciwciał matczynych przekazywanych z ptaków rodzicielskich na pisklęta
  • ustalenia daty szczepienia przeciwko chorobie Gumboro na podstawie analizy poziomu przeciwciał matczynych u piskląt
  • rejestrowania poziomów przeciwciał w stadach rodzicielskich
  • określenia charakteru i czasu zakażeń terenowych
  • monitorowania stad w zakładach ubojowych

Materiał do badań

Najczęściej badanym materiałem w teście ELISA jest surowica krwi drobiu, istnieje możliwość pobrania krwi pełniej, z której w laboratorium uzyskiwana jest surowica. W przypadku kur niosek, gdzie utrudnione może być pobranie krwi, istniej możliwość wykonania badania z żółtek jaj. W tym celu do badania dostarcza się odpowiednio zabezpieczone jaja.

OFERTA BADAŃ SEROLOGICZNYCH

  • Metody akredytowane
  • Metody nieakredytowane
Materiał badawczy Technika ELISA Stosowane testy
surowica krwi drobiu IBD - choroba Gumboro
IBV - zakaźne zapalenie oskrzeli
MG - Mycoplasma gallisepticum
MS - Mycoplasma synoviae
NDV - rzekomy pomór drobiu
REO - zakażenie reowirusami
CAV - anemia zakaźna kurcząt
ART/SHS/APV/TRT - zakaźne zapalenie nosa i tchawicy
ILT - zakaźne zapalenie krtani i tchawicy
ORT - Ornithobacterium rhinotrachaele
FADV - adenowirusy typ I
EDS - syndrom spadku nieśności
AE - zakaźne zapalenie rdzenia i mózgu kurcząt
MG/MS - M.gallisepticum/M. synoviae
AI - grypa typu A
NDV-F - monitoring szczepionek rekombinowanych ND-F
ILT - zakaźne zapalenie krtani i tchawicy
Materiał badawczy Technika SPA Stosowane testy
surowica krwi drobiu MG - Mycoplasma gallisepticum
MS - Mycoplasma synoviae
SPG - Salmonella Pullorum gallinarum
Materiał badawczy Technika ELISA Stosowane testy
surowica krwi drobiu IBD - monitoring szczepionek rekombinowanych HVT VP2
NDV Indirect - monitoring szczepionek rekombinowanych HVT-ND
ALV (Avian Leukosis Virus) - test antygenowy
IBD Synbiotic

Kontakt


Jarosław Wilczyński
Kierownik laboratorium


Agata Joachimiak
Kierownik Pracowni


Katarzyna Nwabia
Asystent

Do pobrania

  • Zlecenie do badań - serologia Pobierz