Celem badań mikrobiologicznych jest identyfikacja drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych.
Nasze laboratorium wykonuje posiewy materiału patologicznego na pożywki mikrobiologicznenajwyższej jakości, które w zależności od wymagań wzrostowych bakterii inkubowane są w warunkach tlenowych, mikroaerofilnych oraz beztlenowych. Wyrosłe drobnoustroje identyfikowane są za pomocą testów biochemicznych oraz nowoczesnej techniki MALDI-TOF MS. W metodzie tej rozpoznaje się mikroorganizmy analizując ich unikatowy skład białkowy. Jednym z głównych celów badania mikrobiologicznego jest określenia lekowrażliwości wyrosłych drobnoustrojów, które wykonujemy dwiema metodami: metodą dyfuzyjno-krążkową oraz metodą półautomatyczną, polegającą na wyznaczeniu minimalnych stężeń hamujących wzrost bakterii (MIC) dla określonych antybiotyków. Nasze laboratorium świadczy również usługi w zakresie opracowywania składu autoszczepionek.

 • Drób
 • Badania stanu sanitarnego
 • Trzoda
 • Bydło
 • Konie
 • Zwierzęta towarzyszące
Materiał Kierunki badań
Padłe ptaki

Wycinki narządów

Wymazy z narządów wewnętrznych
 • badanie anatomopatologiczne
 • bakteriologia ogólna (E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., Staphylococcus spp.)
 • bakteriologia rozszerzona (ORT, Pasteurella multocida, Bordetella avium, Gallibacterium anatis, Enterococcus cecorum, Enterococcus hirae, Riemerella anatipestifer, Avibacterium paragallinarum, Avibacterium endocarditidis, Erysipelothrix rhusiopathiae)
 • badanie lekooporności
 • badanie mykologiczne (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, grzyby drożdżopodobne)
 • obecność beztlenowców Clostridium perfringens
 • obecność pałeczek Salmonella spp.
 • serotypizacja pałeczek Salmonella spp.
 • szczegółowa identyfikacja metodą MALDI-TOF
 • zabezpieczenie materiału do badań histopatologicznych
Treść jelit

Kał

słoma
 • badanie parazytologiczne metodą flotacji
 • liczba oocyst Eimeria spp. w 1g (OPG)
Szczepy bakteryjne
 • szczegółowa identyfikacja metodą MALDI-TOF
Materiał Kierunki badań
Wymazy czystościowe z kurników przed i po dezynfekcji

Wymazy powierzchniowe, puch, odpad powylęgowy z zakładu wylęgu drobiu

Jaja wylęgowe

Płytki odciskowe i sedymentacyjne

Woda z systemów pojenia

Woda przemysłowa
 • badanie bakteriologiczne jakościowe
 • badanie bakteriologiczne ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów, liczba Enterobacteriaceae, liczba bakterii z grupy coli, liczba Enterococcus spp., liczba drożdży i pleśni)
 • obecność pałeczek Salmonella spp.
 • serotypizacja pałeczek Salmonella spp.
 • obecność grzybów z rodzaju Aspergillus spp.
Materiał Kierunki badań
Narządy wewnętrzne

Wymazy z narządów wewnętrznych
 • bakteriologia podstawowa (E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp, Enterococcus spp., Staphylococcus spp.)
 • bakteriologia rozszerzona (Pasteurella multocida, APP, Streptococcus suis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Haemophilus parasuis)
 • badanie lekooporności
 • badanie mykologiczne
 • obecność beztlenowców Clostridium perfringens
 • obecność pałeczek Salmonella choleraesuis
 • szczegółowa identyfikacja metodą MALDI-TOF
 • serotypizacja APP
 • zabezpieczenie materiału do badań histopatologicznych
Materiał Kierunki badań
Narządy wewnętrzne

Wymazy z narządów wewnętrznych
 • bakteriologia podstawowa (E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp, Enterococcus spp., Staphylococcus spp.)
 • bakteriologia rozszerzona (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica)
 • badanie lekooporności
 • obecność beztlenowców Clostridium perfringens
 • szczegółowa identyfikacja metodą MALDI-TOF
 • zabezpieczenie materiału do badań histopatologicznych
Wydzielina gruczołu mlekowego
 • diagnostyka zapaleń gruczołu mlekowego (Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus, Candida spp., Prototheca spp., E. coli, Arcanobacterium pyogenes)
 • badanie lekooporności
Materiał Kierunki badań
Wymazy ze skóry, worka spojówkowego, ran, nozdrzy, dróg rodnych, popłuczyny z tchawicy

wymazy z narządów wewnętrznych
 • bakteriologia podstawowa (E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp, Enterococcus spp., Staphylococcus spp.)
 • bakteriologia rozszerzona (Pasteurella multocida, Streptococcus equi, Rhodococcus equi, Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus)
 • badanie lekooporności
 • obecność beztlenowców Clostridium perfringens
 • szczegółowa identyfikacja metodą MALDI-TOF
Materiał Kierunki badań
Wymazy ze skóry, ucha, gardła, worka spojówkowego, ran, nozdrzy, dróg rodnych

Zeskrobiny z sierści
 • badanie mikrobiologiczne (E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp, paciorkowce, gronkowce)
 • bakteriologia rozszerzona (Staphylococcus pesudointermedius, Staphylococcus aureus, Streptococcus canis, Pasteurella canis Moraxella catharalis)
 • badanie lekooporności
 • badanie mykologiczne - drożdżaki
 • obecność pasożytów zewnętrznych

Kontakt


Jarosław Wilczyński
Kierownik laboratorium


Danuta Wystalska
Asystent