Nasze Laboratorium oferuje usługę transportu próbek do laboratorium w monitorowanych warunkach Zapewniamy ciągłość zachowania właściwej temperatury od chwili poboru do dostarczenia do laboratorium.

Oferujemy również możliwość pobierania próbek do badań przez wykwalifikowanych próbkobiorców. Nasi próbkobiorcy to doświadczeni i wykształceni fachowcy posiadający uprawnienia do pobierania próbek. Prawidłowo pobrane próbki gwarantują wiarygodność wyniku.

Do pobrania

  • Intrukcja pobierania próbek środowiskowych do badań mikrobilogicznych Pobierz
  • Instrukcja pobierania materiału na karty FTA Pobierz
  • Instrukcja pobierania do badań laboratoryjnych próbek żywności, pasz oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością Pobierz
  • Instrukcja pobierania próbek do badań laboratoryjnych w ramach krajowych programów zwalczania Salmonella Pobierz
  • Instrukcja pobierania i przesyłania próbek krwi surowicy do badań serologicznych Pobierz