16 marca 2022

Badanie histopatologiczne metodą KRIO

Badanie histopatologiczne  koncentruje się na badaniu patologicznych zmian anatomicznych zachodzących w chorej tkance na poziomie mikroskopowym.

Przedmiot badania histopatologicznego

Podstawowym przedmiotem badania histopatologicznego jest diagnostyczna klasyfikacja patologicznie zmienionej tkanki. Ocena tkanek i komórek za pomocą mikroskopii świetlnej wymaga bardzo wszechstronnych umiejętności w zakresie opracowania i konserwowania oraz końcowej oceny pobranych wycinków.

Pobieranie materiału do badań

Materiałem do badań są tkanki zwierząt żywych bądź padłych. W przypadku zwierząt padłych materiał musi być dostarczony do laboratorium tego samego dnia.

Przygotowanie preparatów mikroskopowych

Przygotowanie jest zwykle procesem pięcioetapowym:

  • Opracowanie tkanki
  • Zatapianie i formowanie bloczków
  • Krojenie skrawków
  • Barwienie metodą HE
  • Zamykanie preparatu szkiełkiem nakrywkowym

Rozpoznanie histopatologiczne

Rozpoznanie polega na szczegółowym badaniu mikroskopowym chorych tkanek we wcześniej przygotowanym preparacie na szkiełku mikroskopowym w oparciu o różnicowanie struktur tkanek i narządów oraz wyraźnie widoczne szczegóły komórek. Przy czym cechy wykorzystywane do wykrywania i diagnozowania choroby na podstawie obrazów mikroskopowych obejmują kształt i rozmiar komórek, kształt oraz rozmiar jąder komórkowych, a także rozmieszczenie komórek w tkance. W diagnostyce chorób drobiu jest to pożądana metoda diagnozowania, ponieważ na jej podstawie można wykryć zmiany anatomopatologiczne charakterystyczne dla Choroby Mareka, TVP, Choroby Gumboro; określić stadium zaawansowania choroby, wykryć schorzenia zapalne, zakaźne, czy pasożytnicze, a także monitorować postęp leczenia.