15 maja 2018

Diagnostyka zakażeń wirusem Zakaźnego Zapalenia Oskrzeli u kur

Szkolenie adresowane jest do lekarzy weterynarii zajmujących się drobiem oraz osób pracujących w Weterynaryjnych Laboratoriach Diagnostycznych. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione techniki laboratoryjne stosowane w diagnostyce zakażeń wirusem IB, patologia zakażeń nowym wariantem wirusa – IB 80 oraz możliwości zastosowania autoszczepionek w swoistej profilaktyce. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z praktycznym aspektem pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną w pomieszczeniach laboratoryjnych. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.