13 czerwca 2022

Innowacyjna metoda identyfikacji drobnoustrojów

Swoistym kamieniem milowym w obszarze diagnostyki laboratoryjnej jest wykorzystanie techniki MALDI-TOF MS w rutynowych badaniach mikrobiologicznych. Technika ta jest pewnego rodzaju rewolucją zmieniającą nie tylko sposób pracy technika laboratoryjnego, ale przede wszystkim sposób postrzegania świata mikroorganizmów.

Obszarem badania.

Obszarem badania w tej metodzie są białka mikroorganizmów w zakresie od 2 do 20 kDa. Laser znajdujący się w urządzeniu z określoną częstotliwością oraz szybkością uderza w komórki bakterii powodując powstanie charakterystycznego i unikatowego widma. Widmo to jest przysłowiowym „odciskiem molekularnym“, który jest swoisty dla każdego gatunku drobnoustroju. Widmo to, podobnie jak w daktyloskopii, porównuje się z widmami drobnoustojów referencyjnych znajdującymi się w bazie danych i w ten sposób uzyskujemy wynik. Pozwala to zidentyfikować badany izolat do poziomu rodzaju, gatunku, podgatunku oraz szczepu.

Sukces

Sukces techniki MALDI-TOF MS w weterynaryjnej diagnostyce mikrobiologicznej związany jest z tym, że przy użyciu dotyczasowych tradycyjnych metod wiele drobnoustrojów izolowanych od zwierząt identyfikowanych było błędnie. Badania przeprowadzano głównie w oparciu o komercyjne zestawy dignostyczne, które były opracowane na podstawie danych uzyskanych ze szczepów izolowanych ze schorzeń ludzi. W takim wypadku większość szczepów izolowanych z przypadków od zwierząt była nie tyle co mylnie diagnozowana, ale wręcz niektóre patogeny ze względu na specyfikę gatunkową występowania nie były identyfikowane w ogóle.

Nasze laboratorium

Posiada w pełni wyposażone laboratorium świadczące usługi w zakresie identyfikacji drobnoustrojów metodą Spektrometrii mas MALDI-TOF MS aparatem firmy Bruker – Sirius Biotyper System. Czas wykonania pojedynczej analizy około 5 minut. Aparat połączony jest jedną z największych baz danych dotyczącą identyfikacji drobnoustrojów, która stale podlega aktualizacji o nowoodkryte gatunki drobnoustrojów. Szczegółowa identyfikacja dotyczy nie tylko bakterii lecz również drożdżaków i grzybów.