16 marca 2022

Monitorowanie czystości mikrobiologicznej powietrza metodą zderzeniową

Nadzór nad higieną procesu produkcyjnego powinien obejmować, oprócz kontroli czystości powierzchni i stanu higieny pracowników, również kontrolę czystości powietrza.

Szczególnie istotne jest regularna kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza nie tylko dla czystości mikrobiologicznej samego produktu (np. żywności, suplementu, leku, kosmetyków) ale również dla zdrowia pracowników.

Monitorowanie czystości mikrobiologicznej powietrza jest to narzędziem pozwalających weryfikować skuteczność procesów mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych.

Najskuteczniejszą metodą badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza jest badanie oparte na pobieraniu próbek powietrza metodą zderzeniową za pomocą próbnika powietrza.

W metodzie tej próbka powietrza jest zasysana przez głowicę z otworami na płytkę Petriego z odpowiednim podłożem. W zależności od rodzaju środowiska jakie kontrolujemy możliwe jest ustawienie czasu poboru próbki oraz objętości zasysanego powietrza.

Badania te mają zastosowanie w monitoringu obecności mikroorganizmów w powietrzu w branży:

  • farmaceutycznej
  • kosmetycznej
  • suplementów
  • spożywczej
  • produkcji środków żywienia zwierząt
  • w przestrzeniach laboratoryjnych i szpitalnych
  • hodowli zwierząt
  • gastronomicznej