24 listopada 2020

Oznaczanie zawartości mikotoksyn w próbkach paszy oraz surowcach paszowych

Szybka analiza metodą Lateral Flow

Mikotoksynami nazywamy substancje, które dla organizmów stałocieplnych wykazują różnego stopnia działanie toksyczne. Są produkowane przez grzyby strzępkowe w postaci wtórnych metabolitów. Znanych jest obecnie ponad 400 związków, z których część jest magazynowa w komórkach grzyba (endotoksyny), a część jest wydzielana do środowiska (egzotoksyny). Mikotoksyny zanieczyszczające środki spożywcze, surowce paszowe oraz pasze działają toksycznie na organizm zwierząt oraz człowieka powodując stany chorobowe zwane mikotoksykozą.

Do najważniejszych mikotoksyn z punktu widzenia toksycznego wpływu na organizm należą: aflatoksyny, ochratoksyna A, trichoteceny, fumonizyny, zearalenon. Zwykle źródłem zatruć jest skażona pasza, a przebieg i rodzaj schorzenia zależy od dawki spożytych mikotoksyn, okresu ich spożywania oraz właściwości osobniczych organizmu zwierząt. Należy pamiętać o synergistycznym działaniu mikotoksyn, które nawet w niewielkich ilościach ale współdziałając potrafią działać szkodliwie na organizm.

Chcielibyśmy Państwu zaproponować system do szybkiej analizy zawartości mikotoksyn w paszy oraz surowcach paszowych takich jak: kukurydza, pszenica, żyto, jęczmień itp. Metoda oparta jest na technice Lateral Flow, która pozwala w sposób bardzo szybki i precyzyjny oznaczyć ilości toksyn grzybiczych w badanej próbce.

Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie ocenić ilości następujących toksyn:

  • Deoksyniwalenol (DON)
  • Fumonizyna
  • Aflatoksyna
  • Ochratoksyna
  • Toksyna T2

W celu wykonania badań prosimy o dostarczenie próbki w ilości 250g w szczelnie zamkniętym opakowaniu.